Doprava zdarma od 1 200 CZK!
Zákaznická podpora:+420 777 428 434info@herbonia.cz
Měna
CZK

CBD a covid -19

Myslím, že na naší planetě není člověk, který by v současné době nevěděl něco o tomto viru. Stát se tak známým se dosud nepodařilo žádné celebritě. Nákaza nás donutila nosit ochranné roušky, vyhnala děti ze škol, zavřela mnohé zařízení a nám všem se pozměnila kvalita života. Jsou mezi námi tací, jichž virus sice přímo nezasáhl, ale ztratili někoho blízkého či známého. Další ho úspěšně překonali, avšak hodně stresu a úzkosti napáchala medializace. Mnoha lidem najednou klesly finanční příjmy potřebné na živobytí, nebo dokonce ztratili zaměstnání. Strach o zdraví a obavy o blízké či deprese ze ztráty zaměstnání prudce zasáhly do duševní pohody mnohých. Kvůli strachu a dezinformovanosti lidé často konají neuváženě, a tak se virus začal šířit po celé zemi. Tato vlna způsobila, že lidé náhle zůstali uzamčení ve svých domovech. Všichni víme, že oslabená lidská psychika způsobuje také mnohé problémy a má negativní dopad na naše zdraví.

Jaké zdravotní problémy způsobuje Covid-19? Jak se projevuje onemocnění způsobené tímto virem?

Z poskytnutých informací víme, že virus je podobný viru známým z nedávné historie t.j. SARS koronavirus (z roku 2002) a MERS koronavirus (z roku 2012). Tyto viry překročily mezidruhové bariéry, byly přeneseny ze zvířat na člověka a následně se šířily v lidské populaci. Největší hrozba nového koronaviru spočívá v tom, že se šíří vzdušnou cestou (kapénkovou nákazou) a mohou ho přenášet i osoby, které mají mírné nebo i žádné příznaky. Covid-19 má širokou škálu projevů onemocnění dýchacích cest. Může jít o mírné (kašel, zvýšená teplota) přes závažné (vysoká horečka, dusivý kašel, průjem, bolesti svalů) až po těžký zápal plic a selhání ledvin, které se mohou končit smrtí.

Účinky CBD oleje na covid - 19

Nejnovější studie prokázaly, že CBD účinně redukuje poškození plic vyvolané cytokinové bouřemi způsobenými virem Covid-19, a to tak, že zvyšuje hladinu přírodního peptidu. Při takzvané cytokinové bouři dochází k závažné imunitní reakci, při níž tělo produkuje imunitní buňky a proteiny, které mohou zničit jiné orgány.

Vědci z Dental College of Georgia (DCG) a Medical College of Georgia prokázali začátkem tohoto roku, že CBD má schopnost zlepšovat hladinu kyslíku a snižovat zánět či fyzické poškození plic spojené se syndromem respirační tísně dospělých (ARDS). Tato nová studie prokázala, že CBD normalizuje hladiny peptidu s názvem apelín, o kterém je známo, že zmírňuje zánět. Hladiny tohoto peptidu jsou během infekce, kterou způsobuje virus Covid-19, nízké.

CBD jako přirozený agonista apelínu

Na uskutečnění studií výzkumníci vyvinuli modely ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) s poskytnutím syntetického analogu dvouvláknové RNA. Virus má také dvouvláknovou RNA, zatímco lidská DNA je jednovláknová. Model vyvolal reakci podobnou koronaviru, včetně extrémního poškození plic a „cytokinové bouře”, která odráží nadměrnou imunitní reakci v plicích. Vědci významně zjistili snížené hladiny apelínu u myší, u nichž se vyvinuly příznaky podobné Covid-19, avšak léčba CBD normalizovala imunitní odpověď, zlepšila hladiny apelínu spolu s hladinami kyslíku a příznivě působila na otoky a jizvy na plicích. V závěru se zjistilo, že CBD se jeví být přirozeným agonistou apelínu. 

CBD a zmírnění zánětu

Hladiny apelínu v krvi, který je důležitým regulátorem snižování krevního tlaku i zánětu, klesly v modelu ARDS téměř na nulu a při CBD se zvýšily 20krát. Když se například zvýší krevní tlak, hladina apelínu by měla stoupat, aby pomohla tlak snížit. Úkolem apelínu by mělo být totéž, aby pomohl normalizovat zápal plic a související potíže s dýcháním které jsou spojeny s ARDS. Průtok krve a kyslíku se v oblasti plic zvýšil, pokud bylo podáno CBD. Momentálně se pracuje na zjišťování, zda má virus Covid-19 nebo CBD přímý vliv na apelín. Vědci poznamenávají pravděpodobnost, že virus potlačuje něco, co snižuje hladinu apelínu a CBD s tímto procesem interferuje.

ACE2 receptor

Virus SARS-CoV-2 vstupuje do lidského organismu prostřednictvím všudypřítomného angiotensin – konvertujícího enzymu 2 známého jako ACE2 receptor s mnoha společnými základy mezi ACE2 a apelínem.

Apelín a ACE2 obvykle spolupracují na regulaci krevního tlaku a zvýšení regulace obou těchto parametrů může být nápomocné při kardiovaskulárních onemocněních, včetně srdečního selhání, snížení krevního tlaku a zvýšení schopnosti srdce pumpovat. 

Virus Covid-19 působí tak, že narušuje jejich vzájemnou spolupráci, protože má schopnost vázat se na receptor ACE2. Prokázalo se, že snižuje hladiny ACE2 a zároveň zvyšuje hladiny svěrače cév angiontenzínu 2. Tím se produkuje méně vazodilátorů (chemikálií, které rozšiřují cévy), což zhoršuje pacientovu prognózu. Namísto toho, aby ACE2 pomáhal krevním cévám relaxovat, pomáhá viru dostat se do hostitele, kde vytváří více viru.

Pokud si to tedy shrneme, CBD působí jako účinný terapeut pro naše tělo i mysl, čímž náš organismus uvolňuje z napětí a stará se o to, aby fungoval správně i při boji s touto pandemií.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj:https://www.jmmc-online.com/article/S0022-2828(20)30216-9/abstract 

Zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0192623315598399 

Zdroj: https://www.procare.sk/koronavirus/

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Apelin 

Zdroj: https://www.healtheuropa.eu/cbd-reduces-covid-19-lung-damage-with-protective-peptides/103374/