Posíláme také na Slovensko!

CBD a osteoporóza

Osteoporóza je známé onemocnění, které je charakterizováno ubýváním množství kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kosti, které vedou k jejímu oslabení a zvýšené lámavosti. V populaci postihuje osteoporóza zejména starší osoby a ženy v menopauze. Odhaduje se, že přibližně každá třetí žena a každý šestý muž ve věku nad 50 let jsou ohroženi rizikem osteoporózy. Oslabení kosti má za následek vyšší pravděpodobnost výskytu zlomenin v oblasti beder a zápěstí, mezi nejzávažnější a nejkomplikovanější zlomeninu patří zlomenina krčku stehenní kosti. Osteoporóza je nazývána tichou chorobou, protože se nijak neprojevuje. Prvním projevem může být až zmiňovaná zlomenina.

Co způsobuje vznik osteoporózy?

U žen je důsledkem vzniku osteoporózy ztráta estrogenu, jenž hraje důležitou roli při tvorbě kosti. Když během menopauzy klesne hladina estrogenu, klesá i schopnost těla vytvářet novou kostní hmotu, což nakonec způsobí ztrátu kostní hmoty nebo její hustotu.

Jak pomáhá CBD při osteoporóze?

Existují údaje o tom, jak může CBD olej pomoci při běžných onemocněních v procesu stárnutí, ale objevují se i důkazy, které naznačují, že CBD může pomoci při jiných aspektech osteoporózy. Například v předklinických modelech se ukázalo, že CBD zvyšuje objem kostí po poranění míchy.

Vědci zjistili, že CBD působí na receptor CB2, a tím inhibuje aktivitu buněk, které rozkládají kosti. Ve výsledku se ukázalo, že léky, které zvyšují aktivitu tohoto receptoru, zvrátily úbytek kostní hmoty, k němuž dochází při post-menopauzální osteoporóze. Na základě těchto zjištění vědci naznačují, že v současnosti dostupné syntetické molekuly, které působí na receptory CB2, by mohly být základem pro léčbu osteoporózy.

Výzkum dále prokázal, že CBD snižuje resorpci kosti (úbytek vápníku kosti), která je příčinou úbytku kostní hmoty. Na druhé straně, když jsou účinky CBD blokovány, dochází k větší aktivitě odbourávání kosti. Tyto objevy zdůrazňují potenciál CBD zabránit úbytku kostní hmoty, jaký se pozoruje při osteoporóze.

Endokanabinoidní systém a zdraví kostí

Při osteoporóze byly pozorovány změny v endokanabinoidnom systému. Strategické zasahování do tohoto systému může tedy nabídnout terapeutický potenciál pro lidi s touto nemocí. Například kanabinoidní CB2 receptor se jeví jako slibný terapeutický cíl pro osteoporózu.

CBD pozitivňe ovlivňuje endokanabinoidný systém, a tím hraje zásadní roli v regulaci osteoklastů a aktivit osteoblastů. Osteoklasty jsou buňky resorbující kost a osteoblasty jsou buňky tvořící kost. Udržování rovnováhy mezi nimi pomáhá zachovávat zdraví kostí. Tato rovnováha je s přibývajícím věkem narušena, což má za následek nižší hustotu kostí. CBD také pomáhá lidem s osteoporózou a díky známým účinkům zmírňuje bolest. 

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21358974/

Zdroj: https://bigbudsmag.com/category/lifestyle/medicine/ 

Zdroj: https://www.laurasmercantile.com/cbd-and-osteoporosis/