Doprava zdarma od 1 200 CZK!
Zákaznická podpora:+420 777 428 434info@herbonia.cz
Měna
CZK

CBD proti závislostem

Závislost zahrnuje intenzivní touhu po něčem a ztrátu kontroly nad sebou samým, což vede k nepříznivým následkům. Závislost mění mozek nejdříve rozvrácením způsobu, jakým postižená osoba registruje potěšení, a potom snížením vůle na jiné běžné úkony, jakými jsou učení a motivace. I když je prolomení závislosti těžké, dá se zvládnout.

Co způsobuje závislost?

Slovo "závislost" (anglicky - addiction) je odvozeno z latinského výrazu "zotročený" nebo "vázaný na". Adiktologie (anglicky addictology) je věda zabývající se závislostmi, jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem, poradenstvím a jinými souvislostmi.

Alternativní název pro drogovou závislost je toxikomanie (z řečtiny toxikos - smrtelný, jedovatý; mania - šílenství) Každý, kdo se snažil překonat závislost, nebo se pokusil při tom pomoci někomu jinému, chápe proč.

Dlouhá léta se odborníci domnívali, že závislost může způsobit pouze alkohol a silné drogy. Neuro - zobrazovací technologie a novější výzkumy však ukázaly, že některé příjemné činnosti jako hazard, nakupování a sex, mohou také mozek ovlivňovat. Mozek registruje všechny požitky stejným způsobem, ať už pocházejí z psychoaktivní drogy, peněžní odměny, sexuálního setkání nebo uspokojivého jídla.

V mozku má rozkoš zřetelný podpis: uvolňování neurotransmiteru dopaminu v nucleus accumbes (mozkové centrum zodpovědné za pocity blaha a potěšení). Uvolňování dopaminu v mozku je důsledně spojené s potěšením. Všechny návykové látky, od nikotinu po heroin, způsobují obzvláště silný nárůst dopaminu v nucleus accumbens. Pravděpodobnost, že užívání drogy nebo účast na odměňovacích činnostech povede k závislosti, přímo souvisí s rychlostí, s jakou podporuje uvolňování dopaminu, intenzitou a spolehlivostí tohoto uvolňování.

CBD a závislost

Jednou z nejvíce prohlížených výhod CBD je schopnost bojovat proti závislosti na drogách a alkoholu. Může to vyznít jakkoli bizarně, avšak ve skutečnosti existuje lékařský výzkum, který podporuje účinnost užívání CBD na závislost. Pokud se bere v úvahu, jak CBD interaguje s endokanabinoidným systémem (ECS) našeho těla, má to všechno smysl.

Jistá randomizovaná klinická studie podala jednu ze dvou různých dávek přípravku (CBD nebo placebo) jednou denně po dobu 3 dnů 42 pacientům, kteří byli následně vystaveni drogovým nebo neutrálním podnětem. Zjišťovalo se, zda CBD dokáže snížit touhu po opioidech a pocity úzkosti - silně působící faktory spojené s relapsem užívání opioidů.

Účastníků získali prostřednictvím inzerátů. Většina účastníků uvedla, že upřednostňuje intranasální užívání heroinu, přičemž většina z nich v současnosti užívá více než 10 kapes heroinu (jedna kapsa = 1 g) denně a průměrně užívali heroin více než 10 let. Většina účastníků (64,3%) abstinovala od užívání heroinu méně než 1 měsíc. Studie zjistila, že jedinci, kterým bylo podáno CBD, vykazovaly sníženou touhy po heroinu, jakož i snížení úzkosti, což trvalo asi týden po užití přípravku s obsahem CBD. Jedinci dále hlásili menší touhu ve srovnání s těmi, kteří dostávali placebo. Kromě toho CBD snížilo míru stresové reakce po podání drogy - jako je zvýšení srdeční frekvence a hladiny kortizolu ve slinách.

V jiné, nedávné případové studii vědci provedli sérii testů na stanovení potenciálu "relapsu" (relaps je stav, kterým se označuje objevení se nebo zhoršení stavu) poté, co se účinná látka přestane podávat. Ve studii vědci podávali myším transdermální CBD jednou za 24 hodin po dobu 7 dní, kterým se předtím dlouhodobě podáván kokain nebo alkohol a vykazovaly charakteristiky recidivujícího závislého, jako je závislost, úzkost a impulzivita.

Na základě výsledků svých testů vědci dospěli k závěru, že krátké 7-denní období léčby pomocí CBD nejen že zabránilo rozvoji "návykových" charakteristik, ale odradilo ho od relapsu po dobu 5 měsíců - i když se CBD již po 3 dnech v organismu nenacházelo. CBD tedy není účinné jen při prevenci relapsů u závislých na drogách a alkoholu, výhody, které poskytuje, jsou dlouhodobé, což je rozhodující v boji proti závislosti na několika návykových látek.

CBD a anandamid (hormon štěstí)

Anandamid je neurotransmiter podobný endorfinu, dopaminu a serotoninu, které odpovídají za mentální pohodu. Je efektivním antidepresivem, zodpovědný za stav euforie a štěstí.

Anandamid je agonista CB1 receptoru, který hraje důležitou roli při koordinaci pohybů, prostorové orientaci, smyslových vjemech (chuť, hmat, čich, sluch, sluch), kognitivních výkonech a motivaci. Anandamid, při požívání ve velkých dávkách vyvolává nežádoucí účinky na organismus jako jsou sucho v ústech, pokles nálady, úzkost až paranoiu a jeho přijímání ve vyšších dávkách může časem způsobit snížení produkce dopaminu. Tímto způsobem se "závislá osoba" dostává do začarovaného kruhu, kde má potřebu neustále dokola sahat po látce, která mu tyto pocity štěstí navodí - ovšem jen na krátkou dobu.

Pokud si tedy organismus není schopen vytvořit vlastní zásoby anandamidu je možné si pomoci právě zmiňovaným CBD, protože prostřednictvím použití CBD se dává do pořádku chemická nerovnováha když je anandamidu nedostatek. A jak z výše zmíněných studií vyplývá - CBD dokáže tělu napomoci spustit samoléčící schopnosti nebo samo produkci potřebných substancí pro udržení psychické rovnováhy.

 MUDr. Daniela Ogurčáková
 Odborný garant

 

Zdroj: https://www.helpguide.org/harvard/how-addiction-hijacks-the-brain.htm

Zdroj: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-psych-010418-103337

Zdroj: https://newatlas.com/health-wellbeing/world-first-clinical-trial-cbd-cannabis-addiction/

Zdroj: https://www.recoveryanswers.org/research-post/cbd-effect-drug-craving-anxiety-heroin-use/